Andrea Vytlačilová pro SOKOL

Návrhářka Štěpánka Pivcová vytvořila půvabný nový kroj pro Českou obec sokolskou a já měla tu čest oděv doplnit hedvábným šátkem 🇨🇿

Motiv reflektuje typografii Sokola i její historii. Vévodí mu písmena „S” a „O”. V šátku jsou pak skryta všechna písmena S O K O L. Tato písmena lze též interpretovat jako sokolské stuhy ve větru, cvičence v pohybu či rozvolněný sokolský znak. Bílé půloblouky jsou upomínkou vysokých oken Tyršova domu (sídla České obce sokolské), pole bleděmodrých teček (moře hlav) pak odráží roj cvičenců připravených vykročit a společně šátek vzdává hold češství, české trikoloře, folkloru i pospolitosti a vzájemnosti.

Děkuji za přizvání k tak krásné práci ♥️

Foto: David Surowiecki

měsíc den rok — Andrea Zlamal Vytlačilová