Favorite flowers

orchid_flower_2Lately, I’ve felt a litle stuck in people drawing (and women, mostly). I did some commissioned illustrations of people, started another collab with an organisation that focuses on women, my first exhibition consisted of illustrations of women and I mostly post drawings of women on this blog…

Poslední dobou jsem měla pocit, jako bych se zasekla na kreslení lidí (a převážně žen). Nakreslila jsem totiž několik kreseb lidí na zakázku, začala novou spolupráci s organizací, která se zaměřuje na ženy, má první výstava se zaměřovala na ženy a na tento blog také publikuji kresby především žen…

Continue reading

Spring Shoes

spring_shoes_AV

Spring is here! Hooray! (Let’s pretend that the weather hasn’t changed since Friday at all. Shall we?) And new season usually means new pieces in the closet! Double hooray! And shoes surely are “pieces”!

Jaro je tu! Jupí! (Předstírejme, že se od pátku počasí vůbec nezměnilo, ano?) A nové roční období většinou znamená nové kousky do šatníku! Dvakrát jupí! A boty rozhodně jsou “kousky”!

Continue reading

Spring Winter

winter_AV

It’s funny, but I kind of both hate and love winter. I hate it for the ‘freezing and chilly’ part and love it for the ‘winter sports’ part. (Still doesn’t make any sense, right?)

Je to srandovní, ale tak nejak mám i nemám ráda zimu. Nemám pro tu mrazivě studenou část, mám pro mé oblíbené zimní sporty. (Pořád to moc nedává smysl.)

Continue reading

Nail Art

nail_art

Whenever I think of artists’ hands I imagine colorful nail decorations and patterns, multiple small rings, some ornamental huge rings and an arm candy. And a tattoo.

Když si představuji ruce výtvarníka, vidím barevné laky a vzory, spousty malých prstýnků, pár velkých ornamentálních prstenů a spoustu náramků. A tetování.

Continue reading