Come out of your lair for Prague Vintage Fair!

ILUSTRACE_ANDREAVYTLACILOVA.COM

Hello everyone! I hope you are having a great week so far! Today I would like to invite you to a special event happening in Prague this May! So grab your diaries, agendas, phones, … whatsoever and read on!

Zdravím! Doufám, že si užíváte skvělý týden! Dnes bych vás ráda pozvala na jednu výjimečnou událost, která se bude konat v květnu v Praze! Takže popadněte své diáře, bločky, mobily… nebo cokoliv jiného a čtěte dál!

I can’t believe we survived another Easter! Hooray! People who know me very good are well aware of  the fact, that on the top of my most hated holidays is Easter. Let me specify that- Czech Easter. Is there any country with worse easter traditions than ours? Czech female fellows surely understand.

Nemůžu uvěřit tomu, že jsme přežili další Velikonoce! Jupí! Lidé, kteří mě dobře znají, vědí, že Velikonoce se pyšní na prvním místě mých nejvíce nenáviděných svátků. Abych to upřesnila- české Velikonoce. Je tu snad nějaká jiná země s horšími tradicemi než jsou ty naše? České ženy mi jistě rozumí.

Anyway… / Nicméně..

So far, I’ve always got the best collaboration and commission offers by much of an accidental meetup. This case is no difference. When I got the chance to take part in this outstanding project, I was thrilled. Because when you are asked to such a big collaboration and it includes vintage fashion, you just have to say yes! You simply do. On the top of that, Monika Drápalová (one of my favorite Czech designers, inspiration of the illustration above and a winner of this year’s Czech Grand Design in the “fashion designer” category), plays a huge role in this event! Could I be more excited?

Zatím každá má spolupráce nebo zakázka se vyvinula z tak trochu náhodného setkání. Tento případ není výjimkou. Když jsem dostala možnost zapojit se do tohoto neobyčejného projektu, byla jsem nadšená. Protože když je vám nabídnuta vaše zatím největší spolupráce, která navíc souvisí s vintage módou, řeknete ano. Prostě musíte. Navrch toho, Monika Drápalová (jedna z mých oblíbených českých návrhářek, inspirace ilustrace výše a vítězka letošního ročníku Czech Grand Design v kategorii “módní návrhář”) v této události hraje podstatnou roli! Mohla bych být víc nadšená?

So what it this Prague Vintage Fair event all about? A o čem je vůbec ten Prague Vintage Fair?

Prague is writing history with opening the very first vintage fashion department store in the world for the weekend of 24-25 May. In the form of an exhibition, you will find yourself in a luxury store infused with tones of old pink and gold. You can look forward to fancy shoes, lots of lace, oldschool sunglasses and much more! Plus, the exhibition is not just about observing, visitors are highly welcomed  to enrich their wardrobe while expanding their awareness of  20th century fashion! And as I pointed out earlier, Monika Drápalovádesigned a special vintage-inspired fashion collection that will be presented during this event. How amazing this sounds?  Because, let’s face it, Prague isn’t one of the best places when it comes to vintage fashion. Yet. We have such an interesting fashion history (remember that Prague is the birthplace of Art-Nouveau) but it takes a lot of time for us to realize that.

Praha se zapisuje do historie otevřením vůbec prvního vintage obchodního domu na světě ve víkendu 24-25 května. Ve formě výstavy se přenesete do luxusního butiku plného starorůžové a zlaté. Můžete se těšit na zdobené boty, spoustu krajky, retro sluneční brýle a spoustu dalšího! Navíc výstava není pouze o prohlížení, návštěvníci si tak budou moct rozšířit nejen své obzory o odívání 20. století, ale i své šatníky! Jak jsem zmínila dříve, Monika Drápalová navrhla speciální kolekci inspirovanou vintage módou plnou krajek, která bude během akce prezentována. To zní dost dobře, ne? Protože přiznejme si to, Praha zatím nepatří mezi ta nejlepší místa pokud se jedná o vintage módu. Máme tak zajímavou historii odívání (nezapomínejme, že Praha je kolébkou secese), ale bude nám chvilku trvat, než si to uvědomíme.

You can view all the information needed on their website or LIKE the official PVF Facebook page as well as some teasers for the big event!

Všechny potřebné informace a spousty upoutávek na chystanou akci naleznete na oficiálních stránkách nebo pokud dáte LIKE Facebookové stránce PVF!

When I was asked to do some illustrations for invitations to PVF parties and press meetings, I got a little scared as I have never done such a big commission before. But at the same time I was really excited to try new techniques. In the end I experimented a bit and did a few versions of the final illustration as shown above. I tend to stay in black and white with a glimpse of colour but this time I went colourful and one of the final versions ended up an all-colored drawing. Eventually we decided to choose the golden version but I kind of like all of them as each is very different from my normal style.

Když jsem byla požádána, abych vytvořila několik ilustrací na pozvánky k PVF večírkům a tiskovým konferencím, trochu jsem se vyděsila, jelikož jsem zatím neměla tu čest pracovat na tak velkém projektu. Stejně tak jsem ale byla nadšená, že mohu vyzkoušet nové techniky. Ve výsledku jsem trochu zaexperimentovala a vytvořila několik verzí finální ilustrace, kterou můžete vidět výše. Mám tendenci držet se černé a bílé s kapkou barvy, ale tentokrát jsem se vrhla do barevna a jedna z konečných verzí dopadla jako celobarevná kresba. Nakonec jsme se rozhodli pro zlatou verzi, ale oblíbila jsem si tak trochu všechny, protože jsou o dost jiné od mého normálního stylu.

Do you like vintage fashion? And are you going to PVF? Let me know! Mátě rádi vintage módu? A chystáte se na PVF? Dejte mi vědět! :)

A.

4 thoughts on “Come out of your lair for Prague Vintage Fair!

Thank you for your ideas, suggestions and feedback! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s