Favorite flowers

orchid_flower_2Lately, I’ve felt a litle stuck in people drawing (and women, mostly). I did some commissioned illustrations of people, started another collab with an organisation that focuses on women, my first exhibition consisted of illustrations of women and I mostly post drawings of women on this blog…

Poslední dobou jsem měla pocit, jako bych se zasekla na kreslení lidí (a převážně žen). Nakreslila jsem totiž několik kreseb lidí na zakázku, začala novou spolupráci s organizací, která se zaměřuje na ženy, má první výstava se zaměřovala na ženy a na tento blog také publikuji kresby především žen…

But since I’ve been carrying a sketchbook (and three art supply cases, let’s be honest) with me everywhere I go (as I promised, remember?), I started noticing how many beautiful flowers pass me by without me realizing it. So I decided to stop for a moment and quick-draw them.

Ale od té doby, co jsem začala nosit skicaknihu (a tři penály, abychom byli upřímní) kamkoliv jdu (jak jsem slíbila, pamatujete?), začala jsem si také všímat spousty krásných květin, které každý den bez povšimnutí míjím. A tak jsem se rozhodla se na chvíli zastavit a nakreslit je.

And that lead me to my grandmother’s huge orchid collection. I’ve always admired orchids but never acknowledged them as my favorite flowers. I used to prefer daisies when I was little but growing up- me and my friend Anna P. favorited gerberas. It was around the time when we were attending our dancing classes (Czech fellows obviously understand what I mean) and there is a tradition that on the very last lesson- boys bring flowers to girls. Me and my friend Anna tried to inconspicuously make our dancing partners to bring us gerberas. But as we know, boys are a little passive in this matter so in the end I got a bouquet of yellow roses. Don’t take me wrong- they were beautiful as well! :)

A to mě dovedlo k babiččině sbírce orchidejí. Orchideje jsem vždy tak nějak obdivovala, ale nikdy jsem je nepovažovala za mé oblíbené květiny. Jako malá jsem zbožňovala sedmikrásky, ale v tanečních jsme já a moje kamarádka Anička P. propadly kouzlu gerber. Jak jistě víte, na věneček vždy partner přinese partnerce květinu, a tak jsme se s Aničkou snažily naším tanečním partnerům nenápadně podsunout nápad přinést právě gerberu. Ale jak všechny víme, chlapci nejsou v tomhle směru zrovna vnímaví, takže jsem si z Věnečku nakonec odnášela kytici žlutých růží. Nechápejte mě špatně- byly krásné! :)

After my “gerbera phase” I ran into lilies!  I found them so dreamy and very extraordinary. Unfortunately, lilies aren’t much loved in my family. There is a story about how my dad brought my mum a bouquet of lillies for her graduation. My mum used to have a hamster named “Puffie” (crazy name, right?) at that time. For all the bad luck my dad put the very odorous bouquet in a vase right next to Puffie’s cage and my mother’s little friend died of heart-attack.

Po mé “gerberové fázi” jsem narazila na lilie! Přišly mi tak pohádkové a neobyčejné. Bohužel ale lilie nejsou v naší rodině příliš oblíbené. Je tady totiž taková rodinná historka, jak můj táta přinesl mé mamce k promocím kytici lilií. Moje mamka v tu dobu měla křečka jménem “Puffík” (bláznivé jméno, co?). Ke vší smůle můj táta položil vázu se zmíněnou kyticí, která mimochodem vypouštěla velmi silné aroma, jak už u lilií bývá zvykem, hned vedle Puffíkovy klece a mamčin malý kamarád zemřel na infakrt.

Eventually, I stick to my long-time love- the orchid. It’s such a beautiful and tender flower, isn’t it? I even found a new obsession of mine- whenever I have time, I run into my grandma’s greenhouse and draw one of them. Still don’t understand my passion for these tiny creatures? Grab a sketchbook and draw them! You WILL fall in love instantly!

Nakonec jsem se tedy vrátila k mé drahé orchideji. Vždyť je to tak krásná a jemná květina, nebo ne? Dokonce jsem si našla novou posedlost- kdykoliv mám čas, přiběhnu do babiččina skleníku a některou nakreslím. Pořád mé nadšení pro tyto malá stvoření nechápete? Popadněte skicaknihu a nakreslete je! HNED se zamilujete!

So… What is your favorite flower? | Takže… jaká je vaše oblíbená květina?

A.

10 thoughts on “Favorite flowers

  1. editalozovska says:

    Well, here’s the truth. I adore flowers. An an Eastern European, I require flowers for any occasion, Valentine’s, women’s, birthday etc :)
    I love gerberas, as you mentioned, adore roses, lillies, tulips etc :)
    Actually love bouquets of different flowers that are beautifully put together by florists :)

Thank you for your ideas, suggestions and feedback! :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s